ZorgKiezer
Zorgverzekering | Overzicht premies > Stad Holland Zorgverzekeraar - Zorgpolis

Stad Holland Zorgverzekeraar - Zorgpolis - Vergoedingen 2023

Waardering
4 sterren uit 5
Zorgpolis Gezinspremie
€ 140,75
Polis Zorgpolis
Gezinspremie € 140,75
Leeftijd Vanaf 18 jaar
Acceptatie Geen medische selectie
Vrije zorgkeuze Volledig

Samenvatting vergoedingen

Fysiotherapie Basisdekking
Geen
 
Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Basisdekking orthodontie: Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist). Consultatie en diagnostiek: Mondzorg aan huis: 100% (alleen ivm vergoeding volledige prothese).  
Alternatieve geneeswijzen Basisdekking homeopathie: Geen  
Brillen en contactlenzen Basisdekking brillen: Tot 18 jaar: alleen bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 59,50 per glas). Contactlenzen: Bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 119- bij gebruik korter dan 1 jaar, € 59,50 per lens bij langer dan 1 jaar of eenzijdig gebruik).  
Bezoek huisarts Basisdekking 100%.  

Uitgebreid vergoedingenoverzicht

uitklappen Therapieën 2 sterren uit 5

Fysio- en oefentherapie Geen sterren toegewezen
(Extra) fysiotherapie na een ongeval Basisdekking
Geen
 
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Basisdekking
9 behandelingen per verzekeringsduur vergoed.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger Basisdekking
Vergoeding van max. 70 behandelingen in 1e jaar (afhankelijk van klasse), daarna afhankelijk van de ernst van de COPD
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen Basisdekking
Eenmalige vergoeding per behandelepisode van 37 behandelingen p. 12 mnd.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar Basisdekking
Max. 9 behandelingen p. indicatie p.jr. (eventueel 9 behandelingen extra)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening Basisdekking
Volledige vergoeding
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar Basisdekking
Geen
 
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening Basisdekking
Vergoeding vanaf 21e behandeling
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Fysiotherapie app Basisdekking
Geen
 
Oefentherapie bij knie- en heupartrose Basisdekking
Vergoeding van max. 12 behandelingen p. 12 mnd.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Paramedische zorg Geen sterren toegewezen
(Overgangs)consult Basisdekking
Geen
 
Adem- en ontspanningstherapie Basisdekking
Geen
 
Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's) Basisdekking
Geen
 
Diëtetiek Basisdekking
100%, max. 3 uur p.jr. (na verwijzing door huisarts of tandarts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Dyslexiebehandelingen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit gemeente: 100%, op indicatie gemeente
 
Ergotherapie Basisdekking
Max. 10 uur p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Gewichtsconsulent Basisdekking
Geen
 
Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen) Basisdekking
Geen
 
Logopedie Basisdekking
100%, na verwijzing arts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Orthoptische behandeling Basisdekking
Geen
 
Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19 Basisdekking gecontracteerd
Tot 1 augustus 2023: max. 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek, tot 6 maanden na de eerste behandeling. Indien noodzakelijk nogmaals gedurende ten hoogste zes maanden recht op hetzelfde aantal behandelingen (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
 
Podologie Basisdekking
Geen
 
Podotherapie Basisdekking
Bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Stottertherapie Basisdekking gecontracteerd
Zie vergoeding Logopedie
 
Huidtherapie Geen sterren toegewezen
Acnetherapie Basisdekking
Geen
 
Bindweefselmassage Basisdekking
Geen
 
Camouflagetherapie Basisdekking
Geen
 
Elektrische / laserepilatie Basisdekking gecontracteerd
Epilatie bij transseksuelen van perineo-scrotaal, vaginaal gebied en gezicht en hals is een te verzekeren prestatie
 
Pedicure Basisdekking gecontracteerd
Bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
 
Periostmassage Basisdekking
Geen
 
Psoriasis UVB (lichtbak)therapie Basisdekking gecontracteerd
Behandeling in het ziekenhuis: 100% van geldende tarieven
 
Vaat- en/of pigmentbehandeling Basisdekking
Geen
 
Psychische hulpverlening Geen sterren toegewezen
Geestelijke gezondheidszorg Basisdekking
Vanaf 18 jr: 100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Mindfulness Basisdekking
Geen
 
Orthopedagogie Basisdekking
Geen
 
Psychosociale oncologie Basisdekking
Geen
 
Seksuologie Basisdekking
Geen
 

uitklappen Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Geen sterren toegewezen

(Extra) tandartsdekking na een ongeval Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven (voor verzekerden tot 23 jr. en de tand is niet aangelegd of is aantoonbaar verloren vóór het 18e jaar)
 
Chirurgie Basisdekking
Specialistische chirurgie: 100% (na toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Consultatie en diagnostiek Basisdekking
Mondzorg aan huis: 100% (alleen ivm vergoeding volledige prothese)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten Basisdekking
Geen
 
Implantaten / implantologie Basisdekking
Ter bevestiging van uitneembare volledige prothese 92% vergoeding behandelingen bovenkaak, 90% vergoeding behandelingen onderkaak, en 83% vergoeding voor bevestiging van uitneembare prothese in boven of onderkaak en kunstgebit in andere kaak
Basisdekking ongecontracteerd
Van de vergoeding van 92% en/of 90% en/of 83% krijg je 100% van het wettelijk of marktconforme tarief
 
In een Wlz instelling Basisdekking gecontracteerd
100%
 
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie Basisdekking
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen: 100% (alleen bij diagnose OSAS)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kronen en bruggen Basisdekking
Geen
 
Kunstgebit Basisdekking
Nieuwe volledige prothese vergoeding 100% (minus eigen bijdrage van 10% of 25%)
Basisdekking ongecontracteerd
Van de vergoeding van 75% en/of 90% krijg je 100% van het wettelijk of marktconforme tarief
 
Maken en beoordelen foto Basisdekking
Geen
 
Partiële prothetische voorzieningen Basisdekking
Geen
 
Preventieve mondzorg Basisdekking
Geen
 
Tandvleesbehandeling / parodontologie Basisdekking
Geen
 
Verdoving Basisdekking
Geen
 
Verdoving door middel van roesje Basisdekking
Geen
 
Vullingen Basisdekking
Geen
 
Wortelkanaalbehandeling Basisdekking
Geen
 

uitklappen Tandheelkundige hulp tot 18 jaar 5 sterren uit 5

(Extra) tandartsdekking na een ongeval Basisdekking gecontracteerd
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven
 
Chirurgie Basisdekking
100% (m.u.v. tandheelkundig implantaat)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Consultatie en diagnostiek Basisdekking
Periodiek preventief onderzoek en het incidenteel consult: 100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten Basisdekking
Geen
 
Implantaten / implantologie Basisdekking
Ter bevestiging van een uitneembare prothese: 100% (na toestemming verzekeraar en minus eigen bijdrage van 10% bij onderkaak en/of 8% bij bovenkaak)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
In een Wlz instelling Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kronen en bruggen Basisdekking
Bij fronttandvervanging: 100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Maken en beoordelen foto Basisdekking
100%, m.u.v. foto's t.b.v. orthodontische hulp
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Preventieve mondzorg Basisdekking
Verwijderen tandsteen en fluorideapplicatie door tandarts en/of mondhygiënist: 100% (fluoride max. 2 x p.jr.)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Prothetische voorzieningen / kunstgebit Basisdekking
100% van geldende tarieven
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Tandvleesbehandeling / parodontologie Basisdekking
100% (ook door mondhygienist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Verdoving Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Verdoving door middel van roesje Basisdekking
Geen
 
Vullingen Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Wortelkanaalbehandeling Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 

uitklappen Orthodontie Geen sterren toegewezen

Orthodontie tot 18 jaar Basisdekking
Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Orthodontie vanaf 18 jaar Basisdekking
Bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 

uitklappen Zwangerschap en bevalling 3 sterren uit 5

Kraamzorg Geen sterren toegewezen
Couveuse nazorg Basisdekking
Geen
 
Kraampakket Basisdekking
Geen
 
Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak) Basisdekking
100% van geldende tarieven (m.u.v. eigen bijdrage van€ 19,- p. persoon p. dag + het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis € 274,- te boven gaat)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel Basisdekking
Max. 10 dagen (m.u.v. eigen bijdrage van€ 4,80 per uur)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen) Basisdekking
Geen
 
Prenatale screening Basisdekking
20 weken echo: 100% (u betaalt geen eigen risico); Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT): 100% (bij medische indicatie; u betaalt geen eigen risico); vlokkentest en vruchtwaterpunctie: 100% (bij medische indicatie)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitgestelde / aanvulling kraamzorg Basisdekking
Geen
 
Verloskundige hulp Geen sterren toegewezen
Echoscopisch onderzoek Basisdekking
Eerste en tweede echo: 100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Klinische bevalling (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Poliklinische bevalling (medische noodzaak) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak) Basisdekking
Max.€ 236,- p. dag
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Thuisbevalling Basisdekking
100% (incl. voor en nazorg)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Vruchtbaarheidsbehandelingen Geen sterren toegewezen
Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI) Basisdekking
Alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Consultatiebureau Basisdekking gecontracteerd
Vanuit gemeente: 100%
 
Geboorte / adoptie-uitkering Basisdekking
Geen
 

uitklappen Alternatieve geneeswijzen Geen sterren toegewezen

Acupunctuur Basisdekking
Geen
 
Antroposofie Basisdekking
Geen
 
Behandelingen alternatief genezer Basisdekking
Geen
 
Chiropractie Basisdekking
Geen
 
Flebologie (alternatief genezer) Basisdekking
Geen
 
Fytotherapie Basisdekking
Geen
 
Geneesmiddelen alternatief genezer Basisdekking
Geen
 
Homeopathie Basisdekking
Geen
 
Iriscopie Basisdekking
Geen
 
Manuele geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Moermantherapie Basisdekking
Geen
 
Natuurgeneeskunde Basisdekking
Geen
 
Neuraaltherapie Basisdekking
Geen
 
Orthomanuele geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Orthomoleculaire geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Orthopedische geneeskunde Basisdekking
Geen
 
Osteopathie Basisdekking
Geen
 
Overige psychische zorgverlening Basisdekking
Geen
 
Podo-orthesiologie Basisdekking
Geen
 
Proctologie (alternatief genezer) Basisdekking
Geen
 
Shiatsutherapie Basisdekking
Geen
 

uitklappen Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen) 2 sterren uit 5

Brillen en lenzen Geen sterren toegewezen
(Contact)lenzen Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 119- bij gebruik korter dan 1 jaar, € 59,50 per lens bij langer dan 1 jaar of eenzijdig gebruik)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Brillen Basisdekking
Tot 18 jaar: alleen bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van€ 59,50 per glas)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kortingsregelingen brillen en lenzen Basisdekking
Geen
 
Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen Basisdekking
Geen
 
Overige hulpmiddelen Geen sterren toegewezen
ADL-Hulpmiddelen Basisdekking
Geen
 
Allergeenvrije en stofdichte hoezen Basisdekking
Geen
 
Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood) Basisdekking
Geen
 
Defibrilator Basisdekking
Geen
 
Epilepsie alarmering Basisdekking
Geen
 
Gehoorbescherming Basisdekking
Geen
 
Heupondersteuningsband / beschermer Basisdekking
Geen
 
Iontoforese-apparaat Basisdekking
Geen
 
Leesstandaard Basisdekking
Geen
 
Plaswekker Basisdekking
Geen
 
Probe Basisdekking
Geen
 
Steunpessarium Basisdekking
Geen
 
Steunzolen Basisdekking
Geen
 
Reglement hulpmiddelen Geen sterren toegewezen
(Mamma)borstprothese Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Abonnementskosten alarmeringsapparatuur Basisdekking
Geen
 
Alarmeringsapparatuur Basisdekking
100%, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Allergeenvrije schoenen Basisdekking gecontracteerd
100% (eigen bijdrage tot 16 jr.€ 63,- vanaf 16 jr. € 126,-)
 
Brace / spalken (kortdurend gebruik) Basisdekking
Geen
 
Elastische kousen en compressietherapie Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Hoortoestel Basisdekking
Tot 18 jaar: 100%; vanaf 18 jaar: 75%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Hulphonden Basisdekking
Hond: 100%; tegemoetkoming in de kosten: max.€ 303,- p.kwartaal
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Inhalator (w.o. aerochamber) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Injectiespuiten en -pennen met toebehoren Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Loophulpmiddelen Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
MRA (Snurkbeugel) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Orthopedisch schoeisel Basisdekking gecontracteerd
100% (eigen bijdrage tot 16 jr.€ 63,- vanaf 16 jr. € 126,-)
 
Pruiken Basisdekking gecontracteerd
Max.€ 454,50 per pruik (minimale gebruikstermijn 12 maanden)
 
Slaap Positie Trainer (SPT) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem Basisdekking
100% (voor orthopedisch schoeisel geldt een eigen bijdrage tot 16 jr.€ 63,- vanaf 16 jr. € 126,-)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Verbandschoenen Basisdekking gecontracteerd
100%
 
Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 

uitklappen Hulp in het buitenland 2 sterren uit 5

Begrafenis / crematie in het buitenland Basisdekking
Geen
 
Dekkingsgebied Basisdekking gecontracteerd
Wereld
 
Hulpverlening door alarmcentrale Basisdekking gecontracteerd
100% (SOS International)
 
Maximale verblijfsduur Basisdekking gecontracteerd
Onbeperkt
 
Medisch noodzakelijk ziekenvervoer Basisdekking gecontracteerd
100%
 
Medisch noodzakelijke medicijnen Basisdekking gecontracteerd
100%
 
Niet-spoedeisende medische zorg Basisdekking gecontracteerd
Vergoeding conform Nederlandse verzekeringsvoorwaarden
 
Noodzakelijke telefoonkosten Basisdekking
Geen
 
Opsporing / redding Basisdekking
Geen
 
Organisatie toezending medicijnen Basisdekking
Geen
 
Reiskosten ziekenhuisbezoek Basisdekking
Geen
 
Repatriëring bij ziekte / ongeval Basisdekking
Geen
 
Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde Basisdekking
Geen
 
Repatriëring na overlijden Basisdekking
Geen
 
Spoedeisende behandeling tandarts Basisdekking gecontracteerd
Max. het in Nederland geldende tarief (tot 18 jr.)
 
Spoedeisende medische zorg Basisdekking gecontracteerd
100%
 
Vaccinaties Basisdekking
Geen
 
Voorschot geneeskundige kosten Basisdekking
Geen
 

uitklappen Geneesmiddelen 3 sterren uit 5

Voorgeschreven geneesmiddelen Geen sterren toegewezen
Antidepressiva Basisdekking gecontracteerd
Conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
 
Antistollingsmiddelen Basisdekking gecontracteerd
Acenocoumarol, Marcoumar: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
 
Bloeddrukverlagers Basisdekking gecontracteerd
Plaspillen, bètablokkers, calciumantagonisten, RAS-remmers, ACE-remmers en Angiotensine II-antagonisten: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max. € 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
 
Buiten Reglement Farmaceutische Zorg Basisdekking
Geen
 
Cholesterolverlagende middelen Basisdekking gecontracteerd
Simvastatine, Pravastatine, Atorvastatine, Fluvastatine: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
 
Dieetproducten en preparaten Basisdekking
Dieetpreparaten worden vergoed zolang ze medisch noodzakelijk zijn
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem) Basisdekking
Geen
 
Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg) Basisdekking
100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Middelen bij ADHD Basisdekking gecontracteerd
Ritalin: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS; Concerta, Medikinet, Equazym, Strattera: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
 
Middelen ter bevordering van de haargroei Basisdekking
Geen
 
Middelen voor erectiestoornissen Basisdekking
Geen
 
Middelen voor slapeloosheid Basisdekking
Geen
 
Slaap- en kalmeringsmiddelen Basisdekking gecontracteerd
Bij epilepsie, angststoornissen, psychiatrische problematiek en palliatieve sedatie bij terminale zorg: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
 
Slijmoplossende middelen Basisdekking gecontracteerd
Dornase alfa: conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (indein cystic fibrose); Acetylcysteïne, Fluimucil: geen vergoeding (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max. € 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
 
Anticonceptiva Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Condooms Basisdekking
Geen
 
Geneesmiddelen bij allergie Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
 
Geneesmiddelen om de maag leeg te maken Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
 
Geneesmiddelen tegen diarree Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
 
Hormoonspiraal Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Implantaat Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kalktabletten Basisdekking
Geen
 
Koperspiraal Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kunsttranen Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
 
Laxeermiddelen Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
 
Maagzuurremmers Basisdekking gecontracteerd
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
 
Nuva-ring Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Pessarium Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Pleister Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Prikpil Basisdekking
Volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Vrouwencondoom Basisdekking
Geen
 
Zelfzorg geneesmiddelen Basisdekking
Bij chronische aandoening (langer dan 6 mnd.): conform reglement farmaceutische zorg tot max. vergoedingslimiet GVS (eerste 15 dagen voor eigen rekening). Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max.€ 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 

uitklappen Huisarts en ziekenhuiszorg 4 sterren uit 5

Huisarts Geen sterren toegewezen
Consult door huisarts Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Consult: 100%; overige behandelingen: het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) Basisdekking
Bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Laboratoriumonderzoek via huisarts Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Medisch-specialistische zorg Geen sterren toegewezen
(Geriatrische) revalidatiezorg Basisdekking
100%, max. 6 maanden
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Abortus Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Astmacentrum Davos Basisdekking
Geen
 
Audiologische hulp Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Behandeling tegen snurken Basisdekking
Slaapapneu: 100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (geen vergoeding voor uvuloplastiek)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Besnijdenis Basisdekking
100%, indien medisch noodzakelijk en na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Bovenooglidcorrectie Basisdekking
100%, bij ernstige gezichtsveldbeperking, aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Buikwandcorrectie Basisdekking
100%, alleen bij uitzonderlijke medische noodzaak (na verwijzing huisarts/medisch specialist en na voorafgaande toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Caissonziekte Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Dialyse Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Erfelijkheidsonderzoek en advisering Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Flapoorcorrectie Basisdekking
Geen
 
Flebologie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (bij bepaalde medische indicaties)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Kortingsregelingen ooglaserbehandeling Basisdekking
Geen
 
MammaPrint Basisdekking
Geen
 
Mechanische beademing Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Obesitasbehandeling Basisdekking
Geen
 
Oncologische aandoeningen bij kinderen Basisdekking gecontracteerd
100%, diagnostiek, coördinatie en registratie (door Prinses Maxima Centrum)
 
Ooglaserbehandeling en lensimplantatie Basisdekking
100%, bij uitzonderlijke medische noodzaak, na voorafgaande toestemming verzekeraar
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Plaatsen van borst(mamma)prothesen Basisdekking
100%, bij geen borstgroei of bij een gehele/gedeeltelijke borstamputatie (na verwijzing huisarts/medisch specialist en na voorafgaande toestemming verzekeraar)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Plastische / cosmetische chirurgie Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties zoals verminking of enkele met naam genoemde aangeboren afwijkingen (en na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Proctologie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist (bij bepaalde medische indicaties)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Psoriasis (dag)behandeling Basisdekking gecontracteerd
Behandeling in het ziekenhuis: 100% van geldende tarieven
 
Refertilisatie Basisdekking
Geen
 
Röntgenonderzoek Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Second opinion Basisdekking
100%, na verwijzing behandelaar, welke de regie houdt over de behandeling
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Sportarts Basisdekking
100%, vergoeding van consulten, diagnostiek en behandelingen (na verwijzing arts)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Sterilisatie Basisdekking
Geen
 
Transgenderzorg Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Transplantatie Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Trombosedienst Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Preventieve geneeskunde Geen sterren toegewezen
Baarmoederhalskankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor vrouwen van 30 t/m 60 jaar
 
Borstkankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor vrouwen van 50 t/m 75 jaar
 
Cholesterolonderzoek Basisdekking
Geen
 
Darmkankeronderzoek Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%, voor mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar
 
Diabetesonderzoek Basisdekking
Geen
 
Electrocardiogram Basisdekking
Geen
 
Griepvaccinatie Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Nationaal Programma Grieppreventie: 100%, voor bepaalde risicogroepen
 
Hart- en bloedvatenonderzoek Basisdekking
Geen
 
Hepatitis B vaccinatie Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma of WLZ: 100%, voor baby's en bepaalde risicogroepen
 
Inentingen voor jonge kinderen Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma: 100%
 
Onderzoek naar stofwisselingsziekten Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%
 
PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit bevolkingsonderzoek: 100%
 
Preventief medisch onderzoek (health check) Basisdekking
Geen
 
Prostaatonderzoek Basisdekking
Geen
 
Rode hond vaccinaties Basisdekking gecontracteerd
Geen vergoeding vanuit de Basisverzekering, wel vanuit Rijksvaccinatieprogramma: 100%, voor verzekerden onder de 18 jaar en vrouwen in de vruchtbare periode van hun leven
 
Ziekenhuiszorg Geen sterren toegewezen
Logeerhuis Basisdekking gecontracteerd
In plaats van ziekenvervoer een logeervergoeding van max.€ 82,- per nacht (bij aaneengesloten ziekenhuisbehandeling van minimaal drie dagen zonder opname)
 
Poliklinische hulp Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Psychiatrische ziekenhuisopname Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Reiskosten ziekenbezoek Basisdekking
Geen
 
Zelfstandig behandelcentrum (privé) Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Ziekenhuisopname Basisdekking
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Ziekenhuisopname Comfortdekking Basisdekking
Geen
 

uitklappen Ziekenvervoer 1 sterren uit 5

Ziekenvervoer met eigen vervoer Basisdekking gecontracteerd
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule:€ 0,37 per km, met een eigen bijdrage van € 113,- per kalenderjaar
 
Ziekenvervoer per ambulance Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Ziekenvervoer per helicopter Basisdekking gecontracteerd
100% van geldende tarieven
 
Ziekenvervoer per openbaar vervoer Basisdekking gecontracteerd
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van max.€ 113,- p.jr.)
 
Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (m.u.v. eigen bijdrage van max.€ 113,- p.jr.)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Ziekenvervoer per taxi Basisdekking
Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van max.€ 113,- p.jr.)
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 

uitklappen Verpleging, verzorging en begeleiding 2 sterren uit 5

Herstel-, kuur- en vakantieoorden Geen sterren toegewezen
Herstellingsoorden / zorghotels Basisdekking
Geen
 
Psoriasis kuuroorden Basisdekking
Geen
 
Reuma kuuroorden Basisdekking
Geen
 
Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening Basisdekking
Geen
 
Vakantiereizen voor zieken Basisdekking
Geen
 
Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen Geen sterren toegewezen
Begeleiding / dagbesteding Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Eigen bijdrage Wlz Basisdekking
Geen
 
Huishoudelijke verzorging Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Hulpmiddelen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Kinderopvang Basisdekking
Geen
 
Mantelzorg cursus Basisdekking
Geen
 
Mantelzorg makelaar Basisdekking
Geen
 
Mantelzorg vervangend Basisdekking
Geen
 
Persoonlijke verzorging Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Terminale zorg / Hospice Basisdekking
Geen
 
Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging) Basisdekking
100%
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Vervoersvoorzieningen Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Woningaanpassing Basisdekking gecontracteerd
Vanuit WMO: 100%, op indicatie gemeente (vergoeding kan per gemeente verschillen en m.u.v. eigen bijdrage CAK)
 
Zintuiglijk gehandicaptenzorg Basisdekking
100%, bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 

uitklappen Cursussen en extra vergoedingen Geen sterren toegewezen

Cursus bewegen Basisdekking
Geen
 
Cursus mentaal Basisdekking
Geen
 
Cursus patiëntenvereniging Basisdekking
Geen
 
Cursus slapen Basisdekking
Geen
 
Cursus voeding Basisdekking
Geen
 
Cursussen Basisdekking
Geen
 
Extra diensten Basisdekking
Geen
 
Fitness Basisdekking
Geen
 
Leefstijlprogramma Basisdekking
Geen
 
Lidmaatschap patiëntenvereniging Basisdekking
Geen
 
Ongevallenverzekering Basisdekking
Geen
 
Rechtsbijstandsverzekering Basisdekking
Geen
 
Reisverzekering Basisdekking
Geen
 
Stoppen met roken Basisdekking
100%, max. 1 x p.jr.
Basisdekking ongecontracteerd
Het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten
 
Therapieën door patiëntenverenigingen Basisdekking
Geen
 
Zwangerschapscursussen Basisdekking
Geen
 

Waarom overstappen via ZorgKiezer.nl?

  • 100% Onafhankelijk
    Vergelijk op prijs en inhoud alle 66 verzekeringen
  • Altijd de laagste prijs
    Premies lager dan bij verzekeraar zelf, of gelijk.
  • Overstapgarantie
    Wij zorgen dat je oude verzekering wordt opgezegd
keurmerk

8.9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 48681 beoordelingen

keurmerk