Veelgestelde vragen

5 meest gestelde vragen
Aanvullende verzekeringen
Acceptatieplicht
Basispakket
Eigen risico
Expatriate health insurance
Gepensioneerden
Inkomensafhankelijke bijdrage algemeen
Inkomensafhankelijke bijdrage over het bijdrage-inkomen
Keuzemogelijkheden
Op tijd zorgverzekering afsluiten
Premie
Tandarts behandelingen
Tandarts vergelijken
Tandartsen algemene informatie
Tandartsen in Nederland
Tandartstarieven
Verbod op verschillen in premie
Vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage
Verschil met huidige werkgeverspremie ziekenfonds
Verschil met huidige zorgverzekeringen
Verzekeringsplicht
Voor wie geldt de verzekeringsplicht niet?
Zelfstandig ondernemer
Zorgtoeslag
Zorgtoeslag aanvragen